[Danmei Hiện đại] – [Mục lục] – Bất thị bất ái nhĩ

BẤT THỊ BẤT ÁI NHĨ
(Không phải không thương em)
C4

– Tác giả: Lý Vong Phong
– Thể loại: danmei
– Giới thiệu: Hiện đại, hắc bang, nằm vùng, cường x cường, ngược luyến kinh điển, hỗ công, 1×1, SE/HE
– Nhân vật chính: Tiêu Tiến x Trần Chi Viễn
– Edit: Dạ.
– Beta: Mi Mi, Úc Yến Quân, Mít.

– Review:

 

— VĂN ÁN —

Một người là cảnh sát nằm vùng, một người lăn lộn bên trong hắc đạo. Hai người vốn ở hai phe đối lập, thế nhưng lại yêu mến lẫn nhau.

Yêu sâu đậm bao nhiêu, thời điểm biết mình bị phản bội, liền có bấy nhiêu oán hận.

Tiến nằm vùng mười lăm năm, khiến cho trong ngoài đều chẳng phải là người. Viễn quen biết và theo hắn sáu năm, cũng dùng sáu năm để yêu cái người mà ngay từ đầu đã là giả dối ấy.

Đó cũng là lý do hắn thông qua việc thương tổn người kia để đòi lại công bằng cho sáu năm tình cảm của mình.

Một người, đến chết cũng phải lừa gạt đối phương, một mực nói rằng không thương hắn, chỉ vì không muốn để hắn sống trong hối hận.

Một người, cho dù tiếc nuối cũng không kiên quyết trói buộc đối phương ở lại bên mình, chỉ vì cho hắn một đời bình yên mà hắn vẫn khát khao.

Thương hắn, chưa từng vì để bảo vệ bản thân mà định giết hắn.

Thương hắn, chấp nhận tất cả thống khổ cùng lăng nhục hắn đã tặng cho.

Hận hắn, tận lực phái sát thủ đi hủy hoại hắn.

Hận hắn, hãm hại bỏ tù làm nhục hắn…

Không phải không thương em, chỉ là, lo sợ không thể mang lại cho em hạnh phúc…

— MỤC LỤC —

|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |   16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |

— HOÀN —

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *